Tutaj powinien być opis

Wizyta na Uczelni Lingwistyczno -Technicznej w Przasnyszu

   03 listopada 2017r. uczniowie z klas I RR, III RR, II TM i III TS wraz z nauczycielami języków obcych: p. Małgorzatą Mączewską, p. Anną Nasarzewską, p. Mirosławą Blicharską i p. Marzeną Dobrzeniecką, mieli okazję brać udział w  wykładach i warsztatach na Uczelni Lingwistyczno -Technicznej w Przasnyszu.

   Na początku wizyty odbyło się spotkania z panią rektor dr. Elżbietą Sternal, która przybliżyła krótko historię Uczelni i poinformowała o kierunkach kształcenia. Następnie braliśmy udział w wykładzie na temat: Elementy Kultury Celtyckiej: stratyfikacja społeczna, życie codziennie i religie, który wygłosił p. mgr Maciej Kalisz. Po przerwie, na której czekał na nas słodki poczęstunek, kawa i herbata oraz małe upominki, uczestniczyliśmy w wykładzie wygłoszonym w języku angielskim: Alphabets In Anglo-Saxon Britain przez p. prof. Joannę Burzyńską - Sylwestrzak. Przedostatnim punktem spotkania był udział w warsztatach prowadzonych przez p. mgr Martynę Sternal w języku angielskim i polskim. Na zakończenie zwiedziliśmy budynek Uczelni.

Spotkanie było bardzo udane i dające perspektywę na dalszą współpracę naszej szkoły z Uczelnią w Przasnyszu.

Anna Nasarzewska

Marzena Dobrzeniecka

  • Udanych wakacji, miłego wypoczynku.

  • |
  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc