Tutaj powinien być opis

40-lecie szkoły

  29 września br. świętowaliśmy uroczysty Jubileusz 40 – lecia istnienia naszej szkoły.  1 września 1977 roku, przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Ciechanowie został powołany Zespół Szkół Zawodowych nr 3. W jego skład weszły następujące szkoły:

 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Mechaniczne dla Pracujących

- Policealne Studium Zawodowe

  Od 1 września 1992 roku Kuratorium Oświaty aktem założycielskim powołała III Liceum Ogólnokształcące.

Ważną datą w dziejach naszej szkoły był rok 1996. Wtedy to 6 czerwca nastąpiło nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych nr 3 imienia Stanisława Staszica oraz sztandaru.

  Obchody Święta Patrona zainaugurowała Msza Święta, która została odprawiona w kościele farnym z udziałem kilku księży pracujących w naszej szkole a wśród nich byłego absolwenta.

   Jubileusz 40- lecia stał się okazją do zorganizowania I Zjazdu Absolwentów i wspólnego świętowania.

  Na szkolną uroczystość przybyło wielu znakomitych gości- na czele z p. starostą Sławomirem Morawskim, p. v-ce starostą Andrzejem Pawłowskim, przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, duchowieństwa, środowiska kulturalnego, mediów. Licznie przybyli dyrektorzy ciechanowskich szkół, ale przede wszystkim emerytowani nauczyciele i uczniowie dawni i obecni. Funkcję gospodarzy pełnili aktualnie uczący nauczyciele i pracownicy szkoły. Pani dyr. Marzena Chodkowska, w części oficjalnej, powitała przybyłych gości, spośród których kilku wygłosiło okolicznościowe przemówienia.

 Historię szkoły – jej początki i kolejne lata, aż do chwili obecnej – przedstawiła p. mgr Elżbieta Wojdyło. Następnie młodzież zaprezentowała piękny program artystyczny wprowadzający w klimat epoki oświecenia. Artyści ubrani w kontusze szlacheckie i wytworne suknie z epoki, na tle stylizowanych mebli i odpowiedniej dekoracji, ukazali sylwetkę Patrona Szkoły St. Staszica oraz przedstawili fragment sztuki „ Powrót posła” J.U. Niemcewicza i satyrę „ Żona modna” J. Krasickiego. Na zakończenie, wystąpili w duecie wokalno – muzycznym p. mgr Renata Grzelak i uczeń klasy IV TS Michał Kukliński. Dobrane teksty utworów i niezwykle profesjonalne wykonanie, wzbudziły owacje gości. Wzruszające słowa podziękowania absolwentki p. Anny Mieszkowskiej najlepiej wyraziły zacytowane słowa wiersza:

            „ Wszystko już było, życie przeleciało

            niczym z bicza trzasło,

            przeminęło z wiatrem, rozstaliśmy się,

            w przyszłość nas poniosło

            na różne weszliśmy drogi, które nam

            się niechcąco rozeszły,

            nigdy już nie spotkaliśmy się razem,

            dzieci na urosły.

            Do dzisiaj……., a teraz  duchem zawsze

            jednak bardzo młodzi

            spotkaliśmy się znów w tej samej szkole bo nam

            o to chodzi

            aby znów zasiąść w tych samych ławkach,

            spotkać się po latach

            ze łzą w oku przywitać z czułością

            i na nowo zbratać.

            Przejechać jak palcem po całej klawiaturze fortepianu – muzyk

            Tak cofnąć czas na chwilę, znów w naszą młodość się zanurzyć

            Zapomnieć całkiem, choć na chwilę

            O czasie obecnym i przedłużać

            Spotkanie w czas radosny, wieczny.”

    Zaś wieczorem rozpoczął się Bal w zajeździe Panderoza i trwał do „białego rana”. Mamy nadzieję, że zjazdy Absolwentów staną się tradycją naszej szkoły.

 Elżbieta Wojdyło

dodała A.Milewska

  • Udanych wakacji, miłego wypoczynku.

  • |
  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc