Informacje o szkole

31 marca 2012 18:39 | Informacje o szkole

Historia szkoły

Historia Zespołu Szkół nr 3 rozpoczyna się 1 września 1977 roku. Budynek szkoły oddano w 1965 roku. Do 1972 r. mieściło się w nim Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego. Następnie do budynku przy ulicy Okrzei przeniesiono: Pedagogiczną Szkołę Techniczną, Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3, będącą szkołą ćwiczeń dla PST i Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą.

W skład powołanego 1 września 1977 r. przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Ciechanowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 weszły następujące szkoły:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
- Technikum Mechaniczne
- Technikum Mechaniczne dla Pracujących
- Policealne Studium Zawodowe

W pierwszym roku istnienia Zespołu naukę podjęło ponad 900 uczniów. Funkcję dyrektora powierzono panu Włodzimierzowi Łuczkowskiemu, który pełnił ją do 1980 roku. Następnie przez dwa lata od 01.09.1980r. do 31.08.1982r. pracą Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 kierował nieżyjący już dyrektor szkoły Adam Zembrzuski.

Kolejno pieczę nad Zespołem Szkół nr 3 objął pan Jan Pietras. Funkcję dyrektora szkoły pełnił przez 15 lat - do 31 sierpnia 1997 roku. W tych latach zwiększona została liczba szkół wchodzących w skład Zespołu oraz liczba oddziałów. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 współpracował z 50 zakładami pracy - państwowymi i rzemieślniczymi. Uczniowie technikum o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych otrzymali nieodpłatnie prawo jazdy.

Powstała też pracownia samochodowa w celu kształcenia zawodowego uczniów. W roku 1990 do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 włączono Technikum Zawodowe dla Pracujących Zaoczne, które kształciło słuchaczy w trzyletnim cyklu nauczania w specjalnościach: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych oraz obróbka skrawaniem.

Od 1 września 1992 roku Kuratorium Oświaty aktem założycielskim powołało, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, III Liceum Ogólnokształcące. W pierwszym roku istnienia kształciło około 60 uczniów w dwóch oddziałach o profilu podstawowym. Ważną datą w dziejach naszej szkoły był rok 1996. Wtedy to - 3 czerwca nastąpiło uroczyste nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych nr 3 Sztandaru oraz imienia Stanisława Staszica.

Wybór Stanisława Staszica na patrona naszej szkoły nie był przypadkowy. Wielki człowiek oświecenia, pionier szkolnictwa zawodowego w naszym kraju, rzecznik idei „być narodowi użytecznym" stanowi wzór dla naszej młodzieży. Imię wielkiego Polaka zobowiązuje. Już od 12 lat nasza szkoła jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich. Co roku organizujemy też uroczystości ku czci patrona w naszej placówce.

W 1997 roku w wyniku wygranego konkursu funkcję dyrektora ZSZ nr 3 objął pan Wojciech Bernaś. Rok później nazwa szkoły została zmieniona na ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA.

Obecnie funkcję dyrektora szkoły sprawuje pani Marzena Chodkowska. W bieżącym roku szkolnym w murach naszej szkoły uczy się 791 uczniów. Zazwyczaj ilość uczniów była znacznie wyższa, na przykład w roku szkolnym 1999/2000 wynosiła 1579.

Kadra pedagogiczna liczy obecnie 44 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i 28 niepełnoetatowych. Nasi nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i wciąż się doskonalą. Wśród nich 35 osób - to nauczyciele dyplomowani, 20 - to mianowani, 12 - to kontraktowi i 2 stażystów.

Nasza szkoła jest wciąż modernizowana i doposażana. Mieści się w niej 18 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, siłownia, świetlica, dwie pracownie komputerowe. 

Przeczytano: 3424 razy. Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

wiarygodna_szkoła_ stopka