AAA
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc

Informacje o szkole

31 marca 2012 18:39 | Informacje o szkole

Historia szkoły

Historia Zespołu Szkół nr 3 rozpoczyna się 1 września 1977 roku. Budynek szkoły oddano w 1965 roku. Do 1972 r. mieściło się w nim Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego. Następnie do budynku przy ulicy Okrzei przeniesiono: Pedagogiczną Szkołę Techniczną, Zasadniczą...

czytaj więcej »

31 marca 2012 17:35 | Informacje o szkole

Informacje o szkole

Nasza szkoła powstała w 1977 roku. W czerwcu 1996 roku przyjęła imię Stanisława Staszica, od 1998 posiada nazwę Zespół Szkół nr 3. W skład zespołu wchodzi: Liceum Ogólnokształcące Technikum:

czytaj więcej »

14 marca 2012 18:53 | Informacje o szkole

Patron szkoły

Ksiądz, działacz i pisarz polityczny. Jeden z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia, popierał program obozu reform w okresie Sejmu Czteroletniego. Stanisław Staszic pochodził z rodziny mieszczańskiej. Urodził się w Pile jako syn burmistrza. Został księdzem, gdyż to była jedna...

czytaj więcej »

wt_pieczatka
wt