AAA
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc

Losy absolwentów

18 grudnia 2017 22:01 | Losy absolwentów

I Zjazd absolwentów

29 września 2017r Jubileusz 40 – lecia istnienia szkoły był również I Zjazdem absolwentów. Na szkolną uroczystość przybyło wielu znakomitych gości- na czele z p. starostą Sławomirem Morawskim, p. v-ce starostą Andrzejem Pawłowskim, przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego,...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 16:03 | Losy absolwentów

Informacje o losach absolwentów

Zespół Szkół nr 3 pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów każdego typu szkoły naszej placówki w następujący sposób: Kancelaria Uczniowska prowadzi Księgę Absolwentów ,tworząc w ten sposób bazę danych o absolwentach Szkoła ...

czytaj więcej »

wt_pieczatka
wt