Tutaj powinien być opis

Umowa patronacka z Astorem

Uświetnieniem tegorocznych obchodów Dnia Patrona w naszej szkole, 27.11.2015r., było podpisanie umowy patronackiej z firmą Astor.

Astor od prawie trzydziestu lat funkcjonuje z sukcesami na rynku krajowym. Zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem technicznym w takich dziedzinach jak automatyka, robotyka i sterowanie procesami przemysłowymi.

Umowa została podpisana przez panią Annę Wójcik-Wolską, dyrektora Oddziału w Warszawie firmy Asrtor i panią dyrektor naszej szkoły – Marzenę Chodkowską.

W ramach podpisanej umowy została utworzona Klasa Astora – 2TM (technik mechatronik), która została objęta szczególnym patronatem firmy Astor. Astor zobowiązał się do wsparcia kształcenia zawodowego w naszej szkole na kierunku technik mechatronik.

Po głównej uroczystości nastąpiło oficjalne otwarcie Klasopracowni Astora przez obie panie dyrektor. Klasopracownia Astora (sala 35) jest wyposażona m.in. w stanowiska komputerowe połączone ze sterownikami PLC, stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki, skaner 3D, drukarkę 3D, mikroroboty Lego Mindstroms. Część wyposażenia do tej pracowni dostarczała firma Astor w ramach projektu unijnego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Po oficjalnym otwarciu nastąpił pokaz działania urządzeń, które przeprowadzili dla zwiedzających gości uczniowie Klasy Astora – 2TM.

P.Praczukowski

dodała admin

  • Udanych wakacji, miłego wypoczynku.

  • |
  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc