Tutaj powinien być opis

Dzień Patrona Szkoły 2015

„TALENT JEST JAK KAWAŁEK SZLACHETNEGO, ALE SUROWEGO METALU: DOPIERO PILNA PRACA GO OBROBI I WARTOŚĆ MU WIELKĄ NADA.”

 

   Dnia 27 listopada 2015r. obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły - Stanisława Staszica. Był to dla nas wyjątkowy dzień  bowiem w tym roku mija 260 rocznica narodzin Patrona. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele farnym,  którą poprowadził ksiądz kanonik Zbigniew Adamkowski. Uczestniczyli w  niej uczniowie szkoły, dyrekcja, grono pedagogiczne i zaproszeni goście. Po mszy wszyscy udali się do szkoły, gdzie miała miejsce uroczysta akademia prowadzona przez panią dyrektor Marzenę Chodkowską.

Po otwarciu uroczystości i powitaniu przybyłych gości nastąpiłopodpisanie umowy o współpracy z  Politechniką Warszawską z wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych oraz wygłoszenie wykładu przez dr inż. Artura Jankowiaka – „Politechnika Warszawska – w czasach Stanisława Staszica i obecnie.”

Kolejnym punktem obchodów Dnia Patrona było podpisanie umowy patronackiej z firmą  Astor, która od prawie 30 lat wspiera podnoszenie efektywności procesów w przemyśle, produkcji i infrastrukturze dostarczając nowoczesne technologie w obszarach automatyki przemysłowej i robotyki systemów IT oraz wiedzę biznesową i technologiczną. 

Po części oficjalnej uczniowie z klasy 2TS i 2 RR oraz młodzież z gimnazjum TWP w Ciechanowie pod opieka pana Dominika Molewskiego zaprezentowała montaż słowno-muzyczny dotyczący życia i działalności Stanisława Staszica.

Na zakończenie uroczystości nastąpiło otwarcie pracowni mechatronicznych. W każdej z trzech nowych pracowni odbyły się pokazy sprzętu mechatronicznego przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

 

Organizatorzy

  • Udanych wakacji, miłego wypoczynku.

  • |
  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc