Tutaj powinien być opis

Święto Patrona - księdza Stanisława Staszica

W dniu 12 grudnia br. obchodziliśmy w naszej szkole święto Patrona - księdza Stanisława Staszica.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w Kościele Farnym, sprawowana w intencji młodzieży oraz wszystkich pracowników szkoły, z jednoczesnym wspomnieniem tych, którzy już odeszli.

O godzinie 10:00, po wprowadzeniu sztandaru szkoły, pani dyrektor Marzena Chodkowska powitała przybyłych gości: pana wicestarostę Andrzeja Pawłowskiego, kierownik Wydziału Edukacji panią Jolantę Obidzińską, przedstawicieli Związków Zawodowych, licznie zgromadzonych dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zaszczycili nas także swoją obecnością przedstawiciele firm JAMAHA Motor Middle Europe B.V. – Oddział w Polsce pan dyrektor Piotr Piszcz oraz ASTOR pan Patryk Dąbrowa .

Następnie pani dyrektor wyróżniła troje nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wręczyła także nagrody laureatom konkursu plastycznego i konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu.

Głównym punktem uroczystości było podpisanie umowy patronackiej między naszą szkołą a Yamaha Motor Middle Europe – Oddział w Polsce. Patronatem została objęta klasa 1TS kształcąca uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Ze strony naszej szkoły umowę patronacką podpisała pani dyrektor Marzena Chodkowska, zaś ze strony Yamaha pan dyrektor Piotr Piszcz. Miłym akcentem uroczystości było przekazanie naszej szkole do celów dydaktycznych motocykla Yamaha XT 660 X. Szkoła zaś zrewanżowała się przygotowaniem „Klasopracowni Yamaha”.

Po części oficjalnej uroczystości, młodzież zaprosiła uczestników do obejrzenia części artystycznej. Prezentacja multimedialna przybliżyła postać Patrona- księdza Stanisława Staszica. Następnie sceny z utworów oświeceniowych ukazały obraz życia XVIII – wiecznej szlachty z jej największymi wadami. Klimat epoki oddała bogata dekoracja, zgromadzone rekwizyty oraz stroje szlacheckie, w których młodzi artyści zagrali fragmenty satyr Ignacego Krasickiego „Żona modna”; „Pijaństwa” oraz „Powrotu posła” J.K. Niemcewicza. Część artystyczną zakończył występ wokalny pani  Kaliny Marchewki, córki pana prof. Jana Wójcika. Interpretacja utworów muzycznych zaprezentowana przez naszego gościa wywarła niezapomniane wrażenia.

Ostatnim punktem uroczystości była prezentacja przygotowana przez pana Patryka Dąbrowę z firmy ASTOR pt. „Czym skorupka za młodu… Inwestujemy w specjalistów obecnych i przyszłych.”, po której uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do zwiedzania „Klasopracowni Yamaha”.

dodała admin

  • Udanych wakacji, miłego wypoczynku.

  • |
  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc