AAA
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc

Aktualności

18 września 2020 10:50 | Aktualności

COVID 19

Procedury przebywania w szkole

Zasady ogólne

  • W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych, nie mogą uczestniczyć w zajęciach ci, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą też uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie.
  • W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i korzystanie z teleporady medycznej. Ważne w takim przypadku – szczególnie, jeżeli SA prowadzone zajęcia indywidualne, np. o zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka lub indywidualne konsultacje jest poinformowanie szkoły o nieobecności ucznia.
  • Na terenie szkoły jest konieczność stosowania środków ochrony osobistej. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem materiałem, maseczką jedno – lub wielorazową, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia i tylko wtedy gdy odległość od nauczyciela w czasie prowadzenia zajęć wynosi co najmniej2 m.
  • Należy w miarę możliwości przestrzegać2 mdystansu społecznego pomiędzy osobami1,5 modstępu pomiędzy stolikami w sali podczas zajęć,
  • Należy stosować się do zaleceń personelu szkoły i przestrzegać reżimu sanitarno – epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju.

Przeczytano: 294 razy. Wydrukuj|Do góry

wt_pieczatka
wt