Kadra

Jan Wójcik

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel przedmiotów zawodowych

wiarygodna_szkoła_ stopka