Kadra

Małgorzata Mączewska

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: język angielski, język rosyjski

wicedyrektor d/s dydaktyczno-wychowawczych
nauczyciel języka angielskiego, języka rosyjskiego

wiarygodna_szkoła_ stopka