Kadra

Ewa Nowacka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: wiedza o kulturze

nauczyciel wiedzy o kulturze, wychowanie do życia w rodzinie

wiarygodna_szkoła_ stopka