Kadra

Beata Krętkowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: historia, godzina z wychowawca

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

wiarygodna_szkoła_ stopka