Kadra

Agnieszka Garnowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: historia, godzina z wychowawca

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeńctwie i informatyki

wiarygodna_szkoła_ stopka