Kadra

Małgorzata Zadrożna-Ulatowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: biologia, godzina z wychowawca

nauczyciel biologii i chemiii przedmiotów zawodowych

wiarygodna_szkoła_ stopka