Kadra

Zbigniew Kocot

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: matematyka, godzina z wychowawca

nauczyciel matematyki i informatyki

wiarygodna_szkoła_ stopka