Kadra

Marzena Chodkowska

Funkcja: Dyrekcja

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

Małgorzata Mączewska

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

wicedyrektor d/s dydaktyczno-wychowawczych
nauczyciel języka angielskiego, języka rosyjskiego

Piotr Praczukowski

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

kierownik ds kształcenia zawodowego,
nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych
tel. 23 672 30 51 w.20

Małgorzata Białowąs

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii, matematyki i fizyki

Mirosława Blicharska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka rosyjskiego

Bożena Dębska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Marzena Dobrzeniecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka niemieckiego

Agnieszka Garnowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeńctwie i informatyki

Ewa Goś

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka polskiego

Hanna Goździewska

Funkcja: Pedagog

pedagog szkolny

Renata Grzelak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Zbigniew Kocot

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel matematyki i informatyki

Dariusz Kołakowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Iwona Kozłowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczycielka matematyki

Beata Krętkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Jolanta Kwiatkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka niemieckiego i języka rosyjskiego

Marcin Kwiatkowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Ewa Łopacka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel bibliotekarz

Małgorzata Malinowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i informatyki

Agnieszka Milewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka angielskiego

Cezary Moleda

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Nasarzewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka angielskiego

Ewa Nowacka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wiedzy o kulturze, wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Pątkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel geografii

Krzysztof Pietras

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego oraz przepisów ruchu drogowego

Anna Płocharska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego

Franciszek Słupek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Beata Siemionko

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wychowania fizycznego

Violetta Struzik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych

Piotr Stasiński

Funkcja: Nauczyciel

ksiądz katecheta

Anna Świetlicka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel katecheta

Elżbieta Wojdyło

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego

Jan Wójcik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Małgorzata Zadrożna-Ulatowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel biologii i chemiii przedmiotów zawodowych

Jacek Zawiśliński

Funkcja: Nauczyciel

oddelegowany do KO w Ciechanowie
wiarygodna_szkoła_ stopka