AAA
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc

Kadra

Marzena Chodkowska

Funkcja: Dyrekcja

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

Małgorzata Mączewska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

wicedyrektor d/s dydaktyczno-wychowawczych
nauczyciel języka angielskiego, języka rosyjskiego

Piotr Praczukowski

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

kierownik ds kształcenia zawodowego,
nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych
tel. 23 672 30 51 w.20

Małgorzata Białowąs

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii, matematyki i fizyki

Barbara Bilińska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego

Agnieszka Czarnecka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Marzena Dobrzeniecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka niemieckiego

Agnieszka Garnowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeńctwie i informatyki

Iwona Kozłowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczycielka matematyki

Ewa Goś

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego

Hanna Goździewska

Funkcja: Pedagog

pedagog szkolny

Renata Grzelak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Zbigniew Kocot

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel matematyki i informatyki

Dariusz Kołakowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Małgorzata Malinowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i informatyki

Beata Krętkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Jolanta Kwiatkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka niemieckiego i języka rosyjskiego

Marcin Kwiatkowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Ewa Łopacka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel bibliotekarz

Agnieszka Milewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka angielskiego

Anna Nasarzewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego

Ewa Nowacka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wiedzy o kulturze, wychowanie do życia w rodzinie

Barbara Paczkowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Dorota Pawlak

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka biologii

Katarzyna Pątkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel geografii

Jan Piech

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel geografii

Jan Pietras

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Krzysztof Pietras

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wychowania fizycznego oraz przepisów ruchu drogowego

Anna Płocharska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka angielskiego

Franciszek Słupek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Beata Siemionko

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Violetta Struzik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych

Piotr Stasiński

Funkcja: Nauczyciel

ksiądz katecheta

Piotr Świercz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii

Michał Wnuk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Karolina Wolert

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczycielka języka angielskiego

Małgorzata Zadrożna-Ulatowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel biologii i chemiii przedmiotów zawodowych

Jacek Zawiśliński

Funkcja: Nauczyciel

oddelegowany do KO w Ciechanowie
wt_pieczatka
wt