MISJA SzOK -
stworzenie warunków zapewniających uczniom i absolwentom szkoły dostęp do szeroko pojętych informacji zawodowych, które ułatwią planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Dzięki działaniom SzOK uczniowie i absolwenci podejmować będą świadome i przemyślane decyzje dotyczące wyboru dalszej drogi kształcenia, a także przełamią bariery wejścia na rynek pracy. 

Uczniowie o SzOK:
Dzięki SzOK będziemy mieć ułatwioną i przemyślaną drogę do dalszego kształcenia i podejmowania pracy. 

SzOK organizuje warsztaty tematyczne, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do firm, konkursy, zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego z udziałem doradców zawodowych, współpracuje z PWSZ w Ciechanowie, wydaje gazetkę szkolną „KARIERA". 

SzOK przygotowuje do samodzielnej pracy, zapoznaje się ze światem zawodów.

Szok to miejsce gdzie poznasz zasady i prawa rządzące rynkiem pracy, uzyskasz informacje o aktualnym rynku pracy. Nasz Szkolny Ośrodek Kariery jest wyposażony w duży i różnorodny zbiór materiałów zawodoznawczych, narzędzi i metod do planowania kariery zawodowej, zbiory informacji zawodowej, multimedialne programy komputerowe, scenariusze zajęć z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego i wiele innych. 

ZADAJ PYTANIE PRZEZ INTERNET: maliem@o2.pl

ODPOWIEDZI UDZIELI Małgorzata Malinowska

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony