logobib1.jpg [300x155]
 1. Z pracowni multimedialnej mogą korzystać bezpłatnie wszyscy uczniowie i nauczyciele.
 2. Korzystanie z multimedialnego centrum informacji odbywa się w godzinach wyznaczonych przez opiekuna pracowni i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły. W przypadkach koniecznych i uzasadnionych możliwe jest korzystanie z pracowni poza wyznaczonymi godzinami.
 3. Każdy korzystający z komputera zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzających (nazwisko o imię, klasa, stanowisko komputerowe, dokładny czas pracy, cel pracy)
 4. Komputer służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji związanych z zajęciami szkolnymi.
 5. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 6. Wykorzystanie sprzętu komputerowego pracowni do gier jest niedozwolone.
 7. Niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci. Prawa do konkretnych zasobów sieci lokalnej przydziela użytkownikom administrator.
 8. Nie wolno korzystać z własnych nośników informacji (płyt, dyskietek) bez zgody opiekuna pracowni.
 9. Nie wolno instalować oprogramowania przyniesionego z zewnątrz, z uwagi na możliwość świadomego lub nieświadomego zainfekowania komputera wirusem lub trojanem.
 10. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmienianie istniejących połączeń sprzętu, jakakolwiek ingerencja do wewnątrz.
 11. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu. O zauważonych usterkach należy powiadomić opiekuna pracowni.
 12. Przed wyłączeniem komputera należy zakończyć działanie wszystkich programów.
 13. W przypadku celowego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu użytkownik poniesie koszty naprawy lub odkupienia, celowość takiego działania może stwierdzić administrator lub inna upoważniona osoba.
 14. Użytkownicy powinni zachować w pracowni ciszę i porządek.
 15. Przy stanowisku komputerowym obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 16. Łamanie zasad regulaminu pracowni spowoduje czasowy lub całkowity zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony