logobib1.jpg [300x155]

 

Regulamin  biblioteki  szkolnej

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

 1. Z biblioteki  mogą  korzystać  wszyscy  uczniowie,  nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.
 3. Wypożyczenia dla wszystkich odbywają się w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.
 5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów  mają  prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.
 6. Po upływie terminu zwrotu, czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować w uzasadnionych przypadkach.
 7. Przed wypożyczeniem zauważone uszkodzenia książki należy zgłosić bibliotekarzowi. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 8. Książek wypożyczonych nie wolno przekazywać kolegom. Wszystkie wymiany muszą być przeprowadzone przez biblioteką.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest  zobowiązany odkupić taką samą lub inną w uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 10. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego należy zwrócić wypożyczone materiały.
 11. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
 12. Możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji mają uczniowie klas I – II LO, I-II Branżowej Szkoły I stopnia i I – III Technikum.
 13. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do podpisania karty obiegowej potwierdzającej zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów i przedłożenie jej w sekretariacie szkoły.
 14. Z księgozbioru podręcznego mogą korzystać nauczyciele i uczniowie na zajęciach dydaktycznych.
 15. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział  w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku szkolnego nagrody książkowe.