Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018

07.05.2018

08.05.2018

01.06.2018


Dni wolne od zajęć edukacyjnych   dla nauczycieli

30.04.2018

02.05.2018

01.06.2018

wiarygodna_szkoła_ stopka