Zależność rezystancji od temperatury
 
Rezystywność materiałów:
 
Obliczanie temperaturowego współczynnika rezystancji:
 
Praca i moc prądu stałego wraz z przykładowymi zadaniami:
 
 
Połączenie szeregowe źródeł napięcia:
 
Połączenie równoległe źródeł napięcia:
 
Ziemskie pole magnetyczne:
 
Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem:
 
Indukcja elektromagnetyczna: