Układy pneumatyczne
Powietrze jako czynnik roboczy
Parametry powietrza - ciśnienie
Parametry powietrza - temperatura
Równanie stanu gazu doskonałego
Przemiany termodynamiczne gazu doskonałego
Rodzaje przepływu (gazu i cieczy)
Parametry przeplywu plynu
Parametry charakteryzujace stan powietrza roboczego
Pytania na powtórzenie cześci1
Budowa ukladu pneumatycznego
Sprężarki
Sterowanie sprężarkami oraz zbiorniki na sprężone powietrze
Osuszacze sprężonego powietrza
Przewody instalacji pneumatycznej
Siłowniki pneumatyczne
Pneumatyczny układ napędowy
Układ przygotowania powietrza roboczego
Budowa siłownika tłokowego
Siłownik beztłoczyskowy
Budowa siłownika beztłokowego muskuł pneumatyczny
Miesień pneumatyczny
Budowa zaworu rozdzielającego suwakowego
Zawór rozdzielajcy talerzowogniazdowy
Zawory rozdzielające sterowane bezpośrednio i pośrednio
Przegląd i budowa zaworów specjalnego przeznaczenia
Akumulatory hydrauliczne
Układy hydrauliczne
Ciecze hydrauliczne
Zasady budowy układu hydraulicznego
 
 


 
Zobacz również

  • Udanych wakacji, miłego wypoczynku.

  • |
  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc