Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie uczestniczy w projekcie unijnym „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie aktywności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  Liderem projektu jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie (ARMSA), a partnerem jest Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

  Projekt realizowany jest do końca września 2015r i jest adresowany do uczniów szkół zawodowych (techników i zasadniczej szkoły zawodowej).

  W projekcie weźmie udział 130 uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie, w tym 70 z Technikum nr 3 i 60 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3.

W ramach projektu będą realizowane zajęcia dodatkowe z przedmiotów:

 • Język angielski,
 • Język niemiecki,
 • Matematyka,
 • Fizyka,
 • Chemia,
 • Podstawy przedsiębiorczości,
 • Informatyka,
 • Komputerowe wspomaganie projektowania,
 • Pracownia diagnostyki samochodowej,
 • Pracownia mechatroniki samochodowej,
 • Pracownia pneumatyki,
 • Programowanie obrabiarki sterowanej numerycznie,
 • Programowanie sterowników PLC,
 • Programowanie mikrorobotów Lego.

 

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w doradztwie zawodowym, a część uczestników skorzysta z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

W ramach tego projektu około 20 nauczycieli z naszej szkoły będzie prowadziło zajęcia dodatkowe z uczniami.

Ponadto uczestnicy projektu wezmą udział w płatnych stażach pracowniczych w zakładach pracy. Zostaną wcześniej przeszkoleni pod względem BHP oraz otrzymają odzież roboczą.

 P.Praczukowski

HARMONOGRAM ZAJĘĆ w CZĘŚCI II PROJEKTU

SKŁAD GRUP UCZNIÓW w II CZĘŚCI PROJEKTU - T NR3

SKŁAD GRUP UCZNIÓW w II CZĘŚCI PROJEKTU - ZSZ NR3

HARMONOGRAM TYGODNIOWY ZAJĘĆ

SKŁAD GRUP UCZNIÓW T NR3

SKŁAD GRUP UCZNIÓW ZSZ NR 3

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony