Małgorzata Malinowska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Ewa Łopacka – nauczyciel bibliotekarz

Dyżury opiekunów SzOK

M.Malinowska – piątek 800 - 850

E.Łopacka – środa 800 – 850

Nauczyciele pełnią dyżur w sali nr 9.